Google stanovil pravidlá vývoja aplikácií pre tablety