Google Hodiny v4.6 prinášajú skratky na domácej obrazovke a iné vylepšenia (APK)