Niektoré produkty “proti 5G” boli rádioaktívne. Predávali sa v Holandsku