Androidu 12 sa nedarí, staršie systémy majú podstatne vyšší trhový podiel