AOSP projekt so Sony Xperiou S je dočasne pozastavený [Video]