Ponesie nová verzia operačného systému názov Android Octopus? Naznačuje to Easter Egg