K bezpečiu financií pomáha aj uzamknutie obrazovky