Google pracuje na podpore platieb pomocou QR kódov pre Google Pay