Aplikácia Analyst vám zobrazí povolenia všetkých aplikácií