Verzie Wi-Fi pripojenia konečne dostanú zrozumiteľné označenia