Pornografická aplikácia vás odfotí a následne začne vymáhať 500$