Adidas miCoach Fit Smart môže byť prvým zariadením s Google Fit