Qualcomm a Samsung: spojenie na vytvorenie bezdrôtového napájania