Táto funkcia smartfónu zapríčiňuje volania na tiesňovú linku bez opodstatnenia