Novo nájdené sieťové zraniteľnosti nás môžu ohrozovať cez 4G a 5G siete