O2 pokrylo 5G sieťou 194 nových miest a obcí. Možno pribudla aj vaša lokalita