Telekom rozširuje svoju 5G sieť. Pokrýva už 40 percent populácie