Orange zaznamenal nárast výnosov a počtu zákazníkov dátových služieb