4ka výrazne zlepšila 4G pokrytie. Dostupné je už pre 86,5 % populácie