YouTube vám na televízii zobrazí aj 30 sekundové nepreskočiteľné reklamy