HTC: Druhý štvrťrok 2012 – pokles čistého zisku o 57,8 percenta