V 2G sieťach je kritická chyba, ktorá umožňuje ich odpočúvanie