Sociálne siete využívajú častejšie muži a najpopulárnejšou je momentálne YouTube