MojAndroid

Súťaž: Vyhrajte smartfón v hodnote až 500 € podľa vlastného výberu

 

Súťaž o smartfón v hodnote 500 € podľa vlastného výberu je ukončená.


Podmienky súťaže:
 1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou ESET
 2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na dve súťažné otázky a vyplniť svoje údaje vo formulári „Súťaž: Vyhrajte smartfón v hodnote 500 € podľa vlastného výberu“ v rámci článku „Súťaž: Vyhrajte smartfón v hodnote až 500 € podľa vlastného výberu“
 3. Súťaž začína 19.12.2019 a končí 31.12.2019 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
 4. Výhry pre vyžrebovaných spomedzi všetkých správne odpovedajúcich súťažiacich:
  • Jeden vyžrebovaný súťažiaci vyhrá hlavnú výhru – smartfón podľa vlastného výberu v hodnote do 500 €. Vybrať si bude môcť z piatich smartfónov:
   • Google Pixel 3A
   • Motorola one zoom
   • Xiaomi Mi 9
   • Honor 20 Pro
   • Samsung Galaxy A70
  • Ďalší piati vyžrebovaní výhercovia získajú licenciu ESET Mobile Security pre Android na 1 rok
 5. Výhercovia budú vyžrebovaní do 10.01.2020. Výhercov oznámime na stránke MojAndroid.sk.
 6. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 8. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 9. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

+