Súťaž: Vyhrajte smartfón podľa vlastného výberu v hodnote až 500 €

Súťaž o smartfón v hodnote 500 € podľa vlastného výberu je ukončená.


Podmienky súťaže

  1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk a Lidl Slovenská republika, v.o.s.
  2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na všetky 3 súťažné otázky a vyplniť svoje údaje vo formulári „Súťaž: Vyhrajte smartfón podľa vlastného výberu v hodnote 500 €“ v rámci článku „…“
  3. Súťaž začína 28.09.2020 a končí 04.10.2020 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
  4. Jeden vyžrebovaný súťažiaci vyhrá hlavnú výhru – smartfón podľa vlastného výberu v hodnote do 500 €. Vybrať si bude môcť z piatich smartfónov.
  5. Výherca bude vyžrebovaný do 9.10.2020. Výhercov oznámime na stránke MojAndroid.sk.
  6. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
  7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
  8. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
  9. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.