Súťaž: Vyhrajte Samsung Galaxy S21 a Galaxy Buds Pro


Podmienky súťaže

  1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou Samsung
  2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na všetkých 5 súťažných otázok z formulára  “Súťaž: Vyhrajte Samsung Galaxy S21 a Galaxy Buds Pro” 
  3. Súťaž začína 15.1.2021 a končí 21.1.2021 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
  4. Po skončení súťaže budú vyžrebovaní dvaja výhercovia. Prvý  vyžrebovaný výherca vyhrá smartfón Samsung Galaxy S21, druhý vyžrebovaný výherca získa slúchadlá Samsung Galaxy Buds Pro.
  5. Výhercovia budú vyžrebovaní do 31.1.2021. Výhercov oznámime na stránke MojAndroid.sk.
  6. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
  7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
  8. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
  9. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
  10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.