Súťaž: Vyhrajte 6x HUAWEI P Smart 2021

 

Súťaž o 6x HUAWEI P Smart 2021 je ukončená

 


Podmienky súťaže

 1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci s HUAWEI Slovensko
 2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné
  • správne odpovedať na šesť súťažných otázok,
  • vyplniť svoje údaje vo formulári „Súťaž: Vyhrajte 6x HUAWEI P Smart 2021“ v rámci článku so súťažou,
 3. Súťaž začína 16.12.2020 a končí 23.12.2020 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
 4. Do žrebovania o 6x smartfón HUAWEI P Smart 2021 budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí správne odpovedali na všetkých 6 otázok
 5. Žrebovanie výhercov bude prebiehať každý pracovný deň nasledujúci po dni vyhlásenia súťaže. Každý deň bude vyžrebovaný jeden výherca jedného smartfónu HUAWEI P Smart 2021:
  • žrebovanie 1. výhercu – 17.12.2020
  • žrebovanie 2. výhercu – 18.12.2020
  • žrebovanie 3. výhercu – 21.12.2020
  • žrebovanie 4. výhercu – 22.12.2020
  • žrebovanie 5. výhercu – 23.12.2020
  • žrebovanie 6. výhercu – 24.12.2020
 6. Všetci súťažiaci, ktorí neboli vyžrebovaní v niektorom z predchádzajúcich žrebovaní, zostávajú v osudí až do konca súťaže.
 7. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 8. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 9. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 10. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.