Súťaž: Vyhrajte 10x licenciu ESET Mobile Security a 3x knihu

Súťaž je ukončená


Súťažné podmienky:
 1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou ESET
 2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na štyri súťažné otázky a vyplniť svoje údaje vo formulári „Súťaž: Vyhrajte 10x licenciu ESET Mobile Security a 3x knihu“ v rámci článku s vyhlásením súťaže
 3. Súťaž začína 29.05.2020 a končí 14.06.2020 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
 4. Výhry pre vyžrebovaných spomedzi všetkých správne odpovedajúcich súťažiacich: Desiati vyžrebovaní súťažiaci vyhrajú 1-ročnú licenciu ESET Mobile Security
 5. Ďalší traja vyžrebovaní výhercovia získajú knihu “Spojení navždy”
 6. Výhercovia budú vyžrebovaní do 20.06.2020. Výhercov oznámime na stránke MojAndroid.sk.
 7. Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 8. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 9. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 10. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 11. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.