Súťaž: Vyhraj Samsung Galaxy S10 za 3 správne odpovede

Súťaž o Samsung Galaxy S10 je uzavretá.

 

Podmienky súťaže o Samsung Galaxy S10
 1. Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou Samsung
 2. Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na všetky tri súťažné otázky a korektne vyplniť osobné údaje prostredníctvom formulára v rámci článku s vyhlásením súťaže.
 3. Na konci súťaže vyžrebujeme spomedzi všetkých správne odpovedajúcich na všetky tri súťažné otázky jedného výhercu, ktorý získa Samsung Galaxy S10.
 4. Súťaž začína 18. marca a končí 31. marca 2019
 5. Cena pre vyžrebovaného výhercu: 1x smartfón Samsung Galaxy S10
 6. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky s vekom 15 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 7. Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 8. Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V mysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 9. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 10. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 11. Registráciou dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťaží a ďalších marketingových akcií portálu MojAndroid.sk.