Podmienky súťaže s ESET Mobile Security

 • Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou ESET, spol. s r.o.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na 4 súťažné otázky a vyplniť kontaktné údaje.
 • Do súťaže sa môže zapojiť iba prvých 10 000 súťažiacich.
 • Súťaž začína 10. októbra 2017 a končí 17. októbra 2017. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
 • Hlavná cena je smartfón podľa výberu súťažiaceho: Honor 9, Motorola Moto Z2 Play, Samsung Galaxy A5 2017 alebo Sony Xperia XA1 Ultra. Výherca bude jeden a bude vyžrebovaný do 30 dní odo dňa ukončenia sútaže, výhercu oznámime na stránke MojAndroid.sk.
 • V rámci súťaže je aj bonusová súťaž o licenciu ESET Family Security Pack, do ktorej sa súťažiaci zapojí odpoveďou na bonusovú otázku. Odpoveď na bonusovú otázku nie je podmienkou na zaradenie do žrebovania o hlavnú cenu.
 • Súťažiť v tejto súťaži môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 15 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 • Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V mysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 • Registráciou dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťaží a ďalších marketingových akcií MojAndroid.sk