MojAndroid

Aj vy patríte k odberateľom správ zo spravodajských portálov, ako je MôjAndroid.sk? Zdá sa vám, že odoberanie spravodajstva by malo byť zadarmo a spoplatnenie neprichádza do úvahy?

V Nemecku majú na tento problém opačný názor a od roku 2009 sa niektoré spravodajské stránky snažia presadiť zmenu autorského zákona tak, aby RSS spravodajské kanály boli spoplatnené.

Vychádzajú z autorského zákona a zmena by mala vyzerať tak, že offline a online obsah spravodajských portálov by mal byť spoplatnený ako duševné vlastníctvo médií a autorov. Na odoberanie obsahu, ako to robí napríklad Google News, by tak bolo potrebné vlastniť licenciu.

Dotýkalo by sa to všetkého obsahu, dokonca aj titulkov, perexu a krátkych úryvkov. O tieto kanály by sa staralo, a vyberalo licenčné poplatky, klíringové stredisko, ktoré by ich obsah dodávalo jednotlivým záujemcom o spravodajstvo.

„Po­vin­ný pop­la­tok pre ko­mer­čných pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu zna­me­ná krí­žo­vé do­to­va­nie vy­da­va­te­ľov pros­tred­níc­tvom iných od­vet­ví. To nie je udr­ža­teľ­né rie­še­nie,” protestuje spoločnosť Google.

Till Kreut­zer, ne­mec­ký od­bor­ník na autor­ské prá­vo, sa vyjadril, že zavedenie autorského zákona do obdobnej praxe môže „po­ru­šiť zá­klad­né slo­bo­dy, ako je slo­bo­da tla­če, slo­bo­da pre­ja­vu, slo­bo­da vzde­lá­va­nia, ako aj ko­mu­ni­kač­nú a pub­li­kač­nú prax na webe”.

Ak by takýto zákon prešiel, mohlo by to znamenať, že spoločnosti ako Google by mohli následne opustiť jednotlivé, takto zasiahnuté trhy, čo by mohlo znamenať výraznú stratu pre trh a zákazníka v podobe obmedzenia služieb.

Zdroj, foto: ITNews, In­for­ma­tionWeek

25.8.2012

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+