MojAndroid

Slovenská sporiteľňa prostredníctvom svojho webu svojim klientom oznámila, že v sobotu 11. apríla 2015 od 6:00 h do 18:00 h, z dôvodu plánovaných technologických zmien, vylepšení a údržby systému, nebude možné používanie viacerých služieb banky, vrátane Internetbankingu, Telephonebankingu, Homebankingu, Klientskeho centra – Sporotel (hovory budú automaticky prepojené na operátorov)*, Sporopay, Databankingu, SMS služieb (SMS notifikácie, SMS kľúč), mobilných aplikácií, Účty a Platby, E-commerce. Ďalšie oznámenia sú nasledovné:

  • Od 1:30 do 2:30 h nebude možné platiť kreditnými kartami. Debetné karty a bankomaty budú plne funkčné.
  • Od 18:00 do 22:00 budú transakcie zobrazené v stave Spracovávané.
  • V čase odstávky sa nebudú doručovať SMS notifikácie o transakciách kreditnými a debetnými kartami. Prostredníctvom služby Klientskeho centra banky bude možné: aktivovať/blokovať platobné karty (debetné, kreditné), poskytovať informácie o zostatku na účte, poskytovať všeobecné informácie.

Zdroj: tlačová správa

11.4.2015

+