MojAndroid

Server BGR zís­kal z „dô­ve­ry­hod­né­ho zdro­ja” in­for­má­ciu, že Sam­sung prav­de­po­dob­ne vo feb­ruári na Mo­bi­le World Con­gress pred­sta­ví 11,6-pal­co­vý tab­let s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich, kto­ré­ho dis­plej bu­de mať roz­lí­še­nie 2560 × 1600 bo­dov a po­mer strán 16:10. Zá­kla­dom má byť špič­ko­vý SoC Exynos, dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor ARM s frek­ven­ciou 2 GHz. Tab­let bu­de vy­ba­ve­ný do­ko­va­cou sta­ni­cou umož­ňu­jú­cou preh­rá­va­nie vi­dea či hra­nie hier na obý­vač­ko­vom HDTV. Sam­sung by dis­ple­jom s ta­kým­to vy­so­kým roz­lí­še­ním trom­fol tre­tiu ge­ne­rá­ciu iPa­du, pri kto­rej App­le sľu­bu­je roz­lí­še­nie 2048 × 1536 bo­dov. Spo­loč­nosť Sam­sung tú­to sprá­vu ne­ko­men­to­va­la.

 

Zdroj: ITnews.sk

15.12.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+