MojAndroid

Slovenská technologická firma Resco, ktorá je celosvetovým lídrom pre oblasť mobilných CRM technológií, sústredila svoje know-how a skúsenosti do vytvorenia unikátneho riešenia pre mestá a obce.

Prečo samosprávy a produkt “Lepšia obec” zdarma

Náš biznis spočíva vo vývoji CRM riešení, ktoré môže využívať ktorákoľvek spoločnosť.Vďaka našim produktom si firmy efektívnejšie, jednoduchšie a na konci dňa aj lacnejšie manažujú interné procesy i vzťahy so zákazníkmi. Aj samospráva je v podstate firma, ktorá potrebuje správne fungovať v prospech lepšieho života širokej komunity občanov. Všetci vieme, že samosprávy sa boria s množstvom procesných problémov. A tu bola niekde naša motivácia pomôcť naším know-how práve týmto subjektom.“ – hovorí Radomír Vozár, CEO & spoluzakladateľ technologickej spoločnosti RESCO.

„Naše riešenie Lepšia obec ponúkame všetkým občanom a samosprávam na Slovensku zdarma. Aj keď sme sa významne obchodne etablovali vo svete a nie na Slovensku, stále sme tu doma. Slovenské prostredie nám umožnilo vyrásť na celosvetovo známu firmu, ktorou sme dnes. To, že naše riešenie ponúkame zdarma, je naším darom späť.“ – dopĺňa Eduard Kirchner, spoluzakladateľ technologickej firmy RESCO.

Ako Lepšia obec funguje: občan

Lepšia obec umožňuje každému občanovi podieľať sa na zlepšovaní kvality života v jeho obci alebo meste. Prostredníctvom aplikácie občan dáva podnety k rôznym nedostatkom, ktoré je potrebné odstrániť, či je to nefunkčná lampa, nevysypaný smetný kôš, poškodená lavička a pod. Mobilná aplikácia funguje jednoducho: občan vidí konkrétny nedostatok, v reálnom čase ho cez aplikáciu odfotí, napíše k nemu krátky popis, povolí automatickú GPS lokáciu a pošle svojej samospráve. Ak nie je v tom čase pripojený cez mobilné dáta na internet, podnet sa automaticky odošle sám, keď sa napríklad pripojí na domácu wifi sieť.

„Bežne sa stane, že na konkrétny nedostatok upozornia viacerí občania. Úradníci sa nemusia obávať desiatok alebo stoviek notifikácií. Náš systém je nastavený tak, že na základe identickej GPS lokácie a predvolených kategórií zaznamená podnet ako jeden. Tiež dodám, že občania sa aplikácie nemusia báť. Je veľmi jednoduchá a intuitívna a zvládnu ju všetci, ozrejmuje Eduard Kirchner

Podnet sa dostane vo forme správy presne k úradníkovi, ktorý ho má na starosť. To je ošetrené úvodnými nastaveniami platformy na strane samosprávy. Aplikácia občana je synchronizovaná s úkonmi na strane samosprávy, preto je občan automaticky a priebežne informovaný o stave svojho podnetu: kedy je prijatý, pridelený na riešenie, vyriešený na strane dodávateľa a potvrdený na strane samosprávy. V aplikácii okrem svojich podnetov občan vidí aj tie, ktoré pridávali ďalší obyvatelia. Umožňuje mu dokonca hlasovať, ktoré podľa neho treba vyriešiť čo najskôr.

Ako Lepšia obec funguje: obec a mesto

Podnet, ktorý od občana dostanú príslušní úradníci, je – dá sa povedať – priamo na stole. Podnet nie je časovo zdržiavaný, nemusí prechádzať žiadnymi oddeleniami a kanceláriami, nemusí byť exportovaný z nejakej externej schránky, nie je naťahovaný zbytočnými krokmi prideľovania na samotnom úrade a pod.

Podnet je notifikovaný priamo u toho, kto bude riešenie problému ďalej manažovať. Správa prichádza priamo do platformy Lepšia obec, ale súčasne tak aj do mailovej schránky. Úradník podnet príjme, zvolí vhodného dodávateľa a naplánuje úkon. Terénny technik alebo dodávateľ, ktorých je tiež možné zahrnúť do tejto platformy, o zákazke informovaní.

Po vyriešení problému pracovníci v teréne výsledok zdokumentujú, napríklad aj fotografiou. Tú dostane tiež občan ako správu, že jeho podnet je zdarne na konci. Na kolobeh riešenia občianskych podnetov vie obec a mesto napojiť aj reportovanie a štatistiky prác, čerpanie financií a pod., a to podľa ľubovoľných filtrov. Na základe týchto dát vie samospráva lepšie plánovať svoju budúcu činnosť.

Ako sa k Lepšej obci dostať

Lepšia obec pozostáva z dvoch častí. Jednou je mobilná aplikácia pre občana a tou druhou CRM platforma pre samosprávy. Občan si môže aplikáciu pod názvom Lepšia obec stiahnuť zdarma v obchodoch s aplikáciami (Android, iOS). Vyplní v nej základné údaje, určí miesto, v ktorom žije a ku ktorému chce podávať podnety na riešenie konkrétnych problémov. Aplikáciu môže hneď začať používať. Za samosprávu musí o riešenie Lepšia obec požiadať starosta obce alebo primátor mesta. Môžu tak urobiť cez online žiadosť na stránke www.lepsiaobec.sk. K registrácii samosprávy je v prvom kroku potrebné overenie, po ňom dostane starosta alebo primátor prístup do riešenia podľa jeho definovaného profilu.

Aké technologické vybavenie si Lepšia obec vyžaduje

Veľkou výhodou je, že Lepšia obec funguje ako v online, tak aj v offline režime. Riešenie je prispôsobené na všetky mobilné zariadenia a štandardné operačné programy na počítačoch, takže nie je potrebná žiadna ďalšia investícia do techniky, či už pre občana alebo samosprávu. Keďže ide o tzv. cloudové riešenie, obciam a mestám odpadá starosť o ďalšie úložisko i jeho technickú podporu. Nutnosťou je len pravidelný prístup na internet, aby mohli byť dáta synchronizované a aktualizované.

„Lepšia obec je postavená na CRM technológii, ktorá vie obsiahnuť pod jednu strechu aj iné existujúce platformy, s ktorými samospráva už pracuje. Obec alebo mesto sa nemusí obávať, že už niečo z akýchkoľveksmart riešení má a nebude môcť preto implementovať Lepšiu obec. Práve naopak. Lepšia obec môže prepojiť a pomôcť zefektívniťvšetko, čo už samospráva v praxi používa,“ dodáva Eduard Kirchner.

V čom je Lepšia obec zásadne iná oproti aplikáciám a riešeniam, ktoré tu máme

V praxi existuje viacero platforiem, aplikácií či celoslovenských projektov, ktoré pomáhajú byť samosprávam viac „smart“ a snažia sa zlepšovať život občanov, avšak Radomír Vozár vyzdvihuje unikátnosť Lepšej obce:

„Naša technológia manažovania vzťahu so zákazníkmi, a teda aj s občanmi v tomto prípade, je jediná svojho druhu. Lepšia obec nie je len o prvotnom jednoduchom podaní podnetu a spätných notifikáciách po jeho vyriešení. Akonáhle podnet prejde na stranu kompetentných, tak samospráva, ktorá Lepšiu obec používa, dostane grátis naše takmer 20-ročné najlepšie trhové know-how, ktoré praxou vycibrilo viac ako 2 000 korporátnych klientov vo viac ako 100 krajinách sveta. Lepšia obec je aj o novom – viac efektívnom, jednoduchom a transparentom – riadení obce, mesta. To sa na konci dňa môže pretaviť do lepšieho života občanov, do lepšieho vzťahu s nimi, do obrovskej úspory času i financií.

Riešenie Lepšia obec pod inými názvami už teraz používajú občania jednej britskej dediny a hasiči v nórskom Osle. Záujem o ňu je aj u protinožcov v Austrálii. Radomír Vozár motivuje, aby si občania i samosprávy riešenie Lepšia obec vyskúšali:

„Obec alebo mesto nemusí hneď využívať toto riešenie v plnej verzii na manažment podnetov zo všetkých oblastí. Samosprávam odporúčame, aby si definovali jednu, dve oblasti a na ne v úvode aplikovali Lepšiu obec. Následne ju budú môcť ľahšie zaviesť aj pre tie ďalšie.

Verzia: 11.0.3
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 11.0.3
Aktuálna cena: Zdarma

Záujem o dianie vo svojom meste alebo obci, podávanie podnetov na riešenie, komunikácia samosprávy či celková spokojnosť občanov. Aj to boli tematické oblasti prieskumu, ktorý pre technologickú spoločnosť Resco realizovala agentúra 2muse. Prieskum bol uskutočnený na reprezentatívnej vzorke 1009 respondentov v čase od 10.5. do 13.5.2018.

Záujem o dianie je vysoký, informovanosť nižšia

Prieskum ukázal, že 91% Slovákov sa o dianie vo svojom meste či obci, v ktorej žije, zaujíma. Najčastejšie sa občania k takýmto informáciám dostávajú prostredníctvom miestneho rozhlasu v menších obciach a mestách a internet, miestne noviny či televízie využívajú v tých väčších. Rovnako obľúbené je aj zdieľanie informácií s kolegami, susedmi a kamarátmi.

Až tretina opýtaných napriek tomu tvrdí, že nemá k dispozícii dostatok informácií. Až 42% ako hlavný dôvod uvádza nedostačujúce informovanie zo strany samosprávy. Ďalších 12% poskytnuté údaje považuje častokrát za už neaktuálne. Za tretí najčastejší dôvod hodnotia nedostatok informácií na miestnej webstránke alebo profile na sociálnej sieti Facebook.

Konkrétnejšie odpovede na túto otázku boli rôzne. Niektorí tvrdili, že mesto komunikuje skôr reaktívne ako proaktívne a zverejňuje iba to, čo naozaj musí. Iným zas chýbal jednotný komunikačný kanál na zodpovedanie ich otázok či podnetov,“ vysvetľuje Eva Savinová z prieskumnej agentúry 2muse.

Z obsahového hľadiska občanom najviac chýbajú informácie týkajúce sa prerozdeľovania finančných zdrojov, aké sú vízie a smerovanie samosprávy, plány rekonštrukčných a stavebných činností, plány akcií a podujatí, či aké sú činnosti a kompetencie jednotlivých úradov.

Iba štvrtina Slovákov aktívne podáva podnety v prípade nespokojnosti

Prieskum sa venoval aj samotnej angažovanosti a aktivite občanov. Otázky smerovali na podávanie podnetov, ako aj spokojnosť s komunikáciou samospráv pri ich riešení.

Až 68% občanov je prevažne pasívnych a nemá žiadne skúsenosti s nahlasovaním problému svojej obci či mestu. Viac ako tretina zdôvodňuje, že by ich podnet aj tak nič nevyriešil, nezmenil veci k lepšiemu, či dokonca by sa ním nikto nezaoberal.

Naopak, iba štvrtina opýtaných má už v tomto smere aktívnu skúsenosť. Za spôsob ohlasovania si primárne zvolili osobný kontakt na úrade, za ktorým nasledovala písomnú žiadosť alebo list či e-mail. Venovali sa hlavne problematickým oblastiam ako zeleň a životné prostredie, cesty a chodníky, verejné služby a poriadok či parkovanie.

Neinformovanie zo strany samosprávy zhoršuje jej hodnotenie zo strany občanov

Jednaoblastí, ktorá vzišla z prieskumu ako kľúčová, je práve oblasť komunikácie zo strany samosprávy. Až 61% občanov, ktorí už v minulosti podnet podali a považovali ho za nevyriešený, nedostali spätnú väzbu o súčasnom stave jeho riešenia, resp. nemali vedomosti či a ako sa ním úrad zaoberá. Aj preto veľa ľudí prevzalo iniciatívu (až 57%) a informovalo sa proaktívne. Najčastejšie sa prišli opýtať kompetentných osôb osobne na úrad a až sekundárne zatelefonovali alebo napísali e-mail.

„Z výsledkov prieskumov jasne vyplýva, že ľudia chcú vedieť, čo sa s ich nahláseným problémom deje a sami hľadajú cesty, ako sa k relevantným informáciám dostať, keďže im chýba aktívna a flexibilná spätná väzba zo strany samosprávy,doplnila Savinová.

Skúsenosti s riešením podnetu negatívne ovplyvňujú aj celkové hodnotenie práce úradu. Dokonca, hodnotenie práce úradu ovplyvňuje aj informovanie o vyriešení podnetov zo strany úradu. Občania, ktorí podali podnet a neboli zo strany samosprávy ďalej o postupe riešenia informovaní, hodnotili jej prácu negatívnejšie. Oveľa výraznejšie, ak podnet nebol ani vyriešený. Ide o 87 % občanov.

19.6.2018
Zdroj: tlačová správa, Obchod Play

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+