MojAndroid

Regulačný úrad rozhodol v spore, v ktorom sa rozhodovalo o podmienkach poskytovania národného roamingu pre štvrtého mobilného operátora. Detaily zatiaľ nie sú známe a rozhodnutie zatiaľ nenadobudlo právoplatný charakter. Účastníci konania s proti nemu totižto môžu odvolať, a to do 15 dní od jeho doručenia.

Podľa tlačovej správy RÚ je rozhodnutie pomerne rozsiahle a plní 4 strany. Vo všeobecnosti však platí, že operátori musia národný roaming poskytnúť odberateľovi, a to prostredníctvom ich komunikačných sietí vo frekvenčných pásmach 900 a 1800 MHz. Súčasťou rozhodnutia je aj údaj o maximálnej cene služieb národného roamingu ako aj ich minimálny rozsah, v ktorom ich musia odberateľovi poskytnúť. To všetko musí byť dodržané za rovnakých kvalitatívnych podmienok pre koncových užívateľov odberateľa národného roamingu ako majú koncoví užívatelia poskytovateľa.

RÚ v rozhodnutiach zároveň uložil konkrétne kroky a termíny, ktoré majú predchádzať začatiu poskytovania národného roamingu. Začatie poskytovania národného roamingu nemôže byť navyše podmienené splnením podmienok bezprostredne nesúvisiacich s poskytnutím národného roamingu, ako napríklad povinnosťou odobrať služby nad rámec rozsahu služieb národného roamingu podľa rozhodnutia RÚ. Presné podrobnosti sú však zatiaľ stále neznáme a čaká sa na zverejnenie detailnejších informácií o rozhodnutí. V tejto veci sme kontaktovali aj operátorov a čakáme, či nám poskytnú bližšie informácie.

Doplnené vyjadrenie 4ky:Prvostupňové rozhodnutie v spore s jedným z operátorov nám už bolo doručené. Rozhodnutie ešte nie právoplatné a momentálne analyzujeme jeho obsah.”

Doplnené vyjadrenie O2:

Pre MôjAndroid.sk píše Peter Gažík, generálny riaditeľ O2 Slovensko:

Rozhodnutie nám bolo doručené a momentálne sa s ním oboznamujeme. Zastávame názor, že ceny sú vypočítané nesprávne jednoznačne diskriminačne. EK odporučila Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („Úrad“), aby v čo najväčšej možnej miere zohľadnil bežné ceny. Ceny, o ktorých rozhodol Úrad ako o platných pre celý trh, síce kopírujú jednotkové ceny prepočítané na 1 minútu, ktoré našej spoločnosti fakturuje Slovak Telekom za službu národného roamingu, avšak sú výsledkom všetkých množstevných a iných zliav vyplývajúcich z našej veľkosti, veľkosti našej zákazníckej bázy (1,8 mil. zákazníkov) a objemu prevádzky. Swan pri svojej „veľkosti“ nemôže dosahovať nami vynegociované zľavy, preto by logicky mal mať stanovenú inú, vyššiu jednotkovú cenu. Rovnako rozhodnutie nezohľadňuje fakt, že O2 má vo veľkom objeme minút ktoré platí Telekomu zahrnutý aj pravidelný mesačný paušál. To znamená, že aj pri nulovej prevádzke máme povinnosť platiť minimálnu fixnú sumu. Takáto povinnosť z rozhodnutia RÚ Swanu nevyplýva. Výpočet stanovuje povinnosť platiť len jednu jednotkovú cenu za minútu a podľa nás vo finálnej platbe tak nie sú zohľadnené fixné náklady spojené s údržbou, výstavbou, pokrytia ktoré my platíme Telekomu. Jediná jednotková cena na prvý pohľad zohľadňuje iba objem spotrebovaných minút a nie prístup k nákladnému pokrytiu. Toto rozhodnutie preto považujeme za diskriminačné a výpočet chybný. Vzhľadom na to, že všetky vyššie uvedené skutočnosti rozhodnutie nezohľadňuje, využijeme všetky právne možnosti na svoju ochranu.

Ceny podľa rozhodnutia Úradu:

SlužbaMaximálna cena
Dáta (vrátane MMS) 0,0151 EUR/MB
SMS0,0118 EUR/SMS
Hlasové služby v mestských oblastiach (Urban Vojce) 0,0199 EUR / min
Hlasové služby mimo mestských oblasti (Non-Urban0,0189 EUR / min
Handover calls 0,0189 EUR / min

Zdroj: tlačová správa

27.10.2016

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+