Podmienky súťaže – Vianočná súťaž s iPshop.sk

Podmienky súťaže

 • Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci s internetovým obchodom iPshop.sk.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na 2 súťažné otázky a vyplniť kontaktné údaje.
 • Súťaž začína 08.12.2017 a končí 22.12.2017 o polnoci. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
 • Celkovo je pre vyžrebovaných súťažiacich pripravených 10 cien: 3x vodeodolný reproduktor Aquajam, 1x slúchadlá a-Jays Five for Android a 6​x 2​5​€ kupón na nákup v e-shope iPshop.sk. Cenu si súťažiaci vyberie sám v poslednej 3. otázke. Na konci súťaže vyžrebujeme desiatich výhercov, ktorí si odnesú výhru podľa svojej voľby.
  Jednotliví správne odpovedajúci súťažiaci budú zaradení do 5 osudí podľa toho, akú cenu si vyberú. Následne budeme žrebovať z týchto osudí:
  1. osudie: 1x výherca vodeodolného reproduktora Aquajam v čiernej farbe
  2. osudie: 1x výherca vodeodolného reproduktora Aquajam v červenej farbe
  3. osudie: 1x výherca vodeodolného reproduktora Aquajam v žltej farbe
  4. osudie: 1x výherca slúchadiel a-Jays Five for Android
  5. osudie: 6x výherca 2​5​€ kupónu na nákup v e-shope iPshop.sk
  Výhercovia budú vyžrebovaní do 30 dní odo dňa ukončenia sútaže, výhercov oznámime na stránke MojAndroid.sk.
 • Zapojiť sa do súťaže môže každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 15 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
 • Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
 • Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
 • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
 • Registráciou dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťažiach a ďalších marketingových akciách organizátora MojAndroid.sk spoločnosti Virtual studio spol. s r.o.