Podmienky súťaže o 2x HTC Desire Eye

  • Organizátor súťaže je portál MojAndroid.sk v spolupráci so spoločnosťou HTC.
  • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné správne odpovedať na súťažné otázky a vyplniť kontaktné údaje.
  • Súťaž začína 9. februára 2015 a končí po prihlásení prvých 15-tisíc súťažiacich alebo najneskôr do 9. marca 2015. Zúčastniť sa môže každý len raz, duplicitné odpovede budú vymazané.
  • Hlavná cena je 2x smartfón HTC Desire Eye. Výherca bude vyžrebovaný do 30 dní odo dňa ukončenia sútaže, výhercu oznámime na stránke MojAndroid.sk a budeme ich kontaktovať emailom.
  • Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej a Českej republiky s vekom 15 a viac rokov v čase zapojenia sa do súťaže.
  • Súťaže sa nemôžu zúčastniť vlastníci, zamestnanci organizátora a ich blízke osoby (v zmysle §116 OZ), ani iné subjekty spojené s organizáciou tejto súťaže a ich blízke osoby.
  • Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V mysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno výhru vymáhať a to ani prostredníctvom súdu.
  • Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa toho zákona. Výhry, ktoré výhercovia obdržia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania, ktoré neprevyšujú výšku 350 € zdaneniu nepodliehajú.
  • Organizátor súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
  • Registráciou dávate súhlas s použitím svojej emailovej adresy k zasielaniu informácií o priebehu súťaží, nových súťaží a ďalších marketingových akcií portálu MojAndroid.sk.