MojAndroid

Ja­pon­ská spo­loč­nosť ES­plus pred­sta­vi­la pi­kop­ro­jek­tor s náz­vom see­ser bež­iaci na ope­rač­nom sys­té­me An­droid 2.2. In­te­li­gent­ný pro­jek­tor pros­tred­níc­tvom la­se­ro­vej tech­no­ló­gie ge­ne­ru­je ob­raz s roz­lí­še­ním 800 × 600 bo­dov a s kon­tras­tom 1000: 1 pri 25 lú­me­noch na plo­chu s uh­lo­prieč­kou od 20 do 200 cm. Za­ria­de­nie dis­po­nu­je slo­tom na kar­ty ty­pu mic­roSD, TV tu­ne­rom ISDB-T a 1 GHz pro­ce­so­rom za­bez­pe­ču­jú­cim preh­rá­va­nie mul­ti­mé­dií, kto­ré ok­rem ob­ráz­kov, fo­tog­ra­fií a vi­dea pod­po­ru­je aj for­má­ty PDF, Word, Power­Point, Excel, HWP, TXT a HTML.

 

Zdroj: ITnews.sk

27.10.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+