Energy Ring: Podporu aplikácie získalo množstvo ďalších zariadení