MojAndroid

Po prvých dvoch informačných článkoch, ktoré sme zamerali na základné údaje o GDPR a toľko riešenom práve na zabudnutie a povinnosti predajcu pri získavaní našich osobných údajov, ešte dnes celú mozaiku dokončíme s prehľadom ďalších práv, ktoré nám GDPR definuje.

Práva podľa GDPR

Pôjdeme chronologicky a prejdeme si prehľadom práva, ktoré nám nové európske Nariadenia o ochrane osobných údajov od 25. mája 2018 prinesie. Mnohé z nich už dnes poznáme, len je dôležité si tento zoznam osviežiť, zaktualizovať, aby sme v každom momente vedeli, čo vlastne máme odovzdať a ako môžeme namietať, ak sa nám uchovávanie osobných údajov nepáči alebo ho proste viac nechceme. K právu na zabudnutie odkážeme na náš prvý článok k GDPR, kde sme si túto špecifickú a zrejme najviac diskutovanú tému vysvetlili.

Právo na prístup k vlastným osobným údajom

Znamená, že môžeme predajcovi (takto označujeme pre naše účely prevádzkovateľa, ktorý naše osobné údaje spracúva) napísať dotaz, či naše osobné údaje spracúva. A v prípade, že sa tak deje, máme právo od neho žiadať celý zoznam informácií, ako je účel spracúvania, aké osobné údaje spracúva o nás, komu naše osobné údaje poskytuje, ako dlho ich bude uchovávať alebo vyjadrenie nášho práva podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

Predajca nám musí tiež poskytnúť kópiu našich osobných údajov. Ak o ne požiadame mailom, tak by sme mali dostať odpoveď mailom. Pri písomnej žiadosti treba počítať s tým, že si predajca môže účtovať náklady na kopírovanie, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

Právo na opravu 

Je význačné a jasne definované úž svojim názvom. Predajcovi môžeme kedykoľvek napísať, a to aj vo forme e-mailu, aby naše osobné údaje, ktoré spracúva opravil a dal do súladu so skutočným stavom

Právo na obmedzenie spracúvania

Znamená, že ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, môžem kedykoľvek namietať, aby sa spracúvali moje osobné údaje, ak nie sú správne, samotné spracúvanie je nezákonné alebo napríklad obchodník už nepotrebuje naše osobné údaje mať k dispozícii a teda spracúvať ich. To bude vcelku častý prípady, kedy sa budeme ohrádzať napríklad voči predajcovi, ktorý nám predal mobilný telefón, uplynula už záručná doba, čiže bude na zvážení, či má ešte naše osobné údaje mať k dispozícii. Samozrejme, bude dôležité, či nemá na ďalšie spracúvanie iný zákonný dôvod, napríklad plynúci z daňových povinností.

Právo na prenosnosť údajov

Je vcelku špecifické právo, ktoré nám zaručuje, že obchodník, ktorému sme údaje poskytli, nám ich musí poskytnúť v štruktúrovanej podobe, bežne používanom a strojovom formáte a my máme právo, ich takto preniesť k inému obchodníkovi (inému spracovateľovi). Toto platí, ak sme na spracovanie udelili súhlas a samotné osobné údaje sa spracovávajú automatizovanými prostriedkami (väčšinou v databáze v elektronickej podobe, ako sú tabuľky alebo rôzne softvéry, ktoré umožňujú export údajov do PDF alebo iného formátu).

Právo namietať

Je dôležité právo, ktoré nám dáva možnosť kedykoľvek upozorniť nášho partnera, od ktorého sme napríklad kúpili zmienený mobilný telefón, že máme výhrady ku konkrétnej situácii, forme alebo proste spôsobu, akým sa naše osobné údaje spracúvajú. Veľký význam má priamy marketing, čiže klasické e-maily, ktoré chodia snáď každému, ktorých zasielanie môžeme tiež namietať a zakázať ich. Inak právo namietať, vrátane možnosti zakázať posielanie reklamných
e-mailov (priamy marketing) je právo, na ktoré nás predajca musí upozorniť pri prvej komunikácii s nami (pri e-mailovej reklame hneď pri prvej takto zaslanej reklame) a najmä, toto právo sa musí uviesť jasne, aby bolo jednoznačne formulované a oddelene od iných informácií. To znamená, že by v praxi mal prísť samostatný e-mail, ktorý naše právo namietať jasne vystihne a umožní nám oboznámiť sa s ním a prípadne ho využiť.

Za necelý mesiac budeme už mať GDPR v praxi. Či sa zmení niečo aj v realite našich vzťahov, kde osobné údaje poskytujeme, sa uvidí po prvých praktických skúsenostiach.

Zdroj obrázkov: medium.facilelogin.com

29.4.2018

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+