MojAndroid

S príchodom mobilných sieti 5. generácie sa nielen na Slovensku množia obavy a dokonca hoaxy k tejto technológii. Odporcovia 5G sietí na Slovensku nedávno dokonca proti ním spísali petíciu. Ministerstvo dopravy a výstavby SR k nej teraz vydalo stanovisko, ktoré na svojom facebookovom profile Hoaxy a podvody zverejnila aj Polícia SR.

Čím argumentujú odporcovia 5G sietí?

Odporcovia vytvorili petíciu STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku, ktorú podpísalo už viac ako 15 tisíc. Požadovaný zákaz odvodňujú vysokou expozíciou z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí, ktorá má byť podstatne vyššia než u predošlých typov sieti (4G, 3G, 2G). V dôsledku toho sa podľa štúdií, ktorými argumentujú, má zvyšovať riziko rakoviny, bunkového stresu alebo voľných radikálov. Tvrdia, že objaviť sa môžu prípady genetického poškodenia, štrukturálnych a funkčných zmien reprodukčného systému, deficitu učenia a pamäti či vzniku neurologických poruch. To všetko má platiť pre ľudí, zvieratá aj rastliny.

Reakcia Ministerstva dopravy v skratke

Ministerstvo dopravy a výstavby SR teraz zaujalo priame stanovisko k petícii, ktoré zverejnilo na svojich stránkach. Prizvukuje, že budovanie 5G sietí zatiaľ nezačalo a tak sa nedá hovoriť o ich expanzii. Taktiež venuje vysokú pozornosť posudzovaniu expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu v blízkosti základňových staníc bezdrôtových telekomunikačných sieti. Siete nie je možné budovať len fixné, ako to požadujú ľudia v petícii, nutné je budovať aj mobilné siete. 5G technológia má podľa ministerstva zlepšiť kvalitu života občanov vo všetkých oblastiach, preto sa bude okrem kontroly dopadu na zdravie občanov venovať aj potrebnej osvete a zverejňovaniu overených a korektných informácií.

Celé znenie stanoviska Ministerstva dopravy a výstavby SR:

Podľa § 5d ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom.

Nakoľko petíciu podporilo 14 311 osôb, na základe vyššie uvedeného sa na MDV SR dňa 02.07.2020 uskutočnilo prerokovanie petície, ktorého sa zúčastnili traja zástupcovia petičného výboru a ich  prizvané osoby a zástupcovia MDV SR, ÚVZ SR,  Výskumného ústavu spojov, n. o., Banská Bystrica a zástupca MZ SR. MDV SR je príslušné na vybavenie časti bodu 1 a bodu 2.

K požiadavke uvedenej v prvom bode uvádzame, že v súlade s Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/899 zo 17. mája 2017 o využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii (ďalej len „Rozhodnutie“) sa v Slovenskej republike od roku 2019 realizovalo uvoľnenie frekvenčného pásma 694 – 790 MHz (700 MHz) na pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby piatej generácie (5G). Celý proces zabezpečila spoločnosť, ktorá uvoľnila predmetné frekvencie, ktoré využívala na pozemské digitálne televízne vysielanie, v stanovenom termíne do 30.06.2020.

Súčasne v apríli 2020 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zahájil výberové konanie na pridelenie frekvencií z frekvenčných pásiem 700 MHz, 900 MHz a 1800 MHz formou elektronickej aukcie, ktoré bolo dňa 18.06.2020 pozastavené. Z uvedeného dôvodu nemôžeme hovoriť o expanzii 5G v Slovenskej republike, nakoľko z vyššie uvedeného dôvodu prevádzkovatelia mobilných elektronických komunikačných sietí ani nemohli začať s výstavbou siete 5G.

Očakáva sa, že tieto nové technológie sa budú využívať najmä v takých oblastiach, ako sú Priemysel 4.0, inteligentná mobilita a autonómne vozidlá, zdravotníctvo a pod. Technológia 5G umožní pripojenie zariadení, ktoré sa dostanú do nášho každodenného sveta ako súčasť internetu vecí, t. j. má umožniť prepojiteľnosť všetkých systémov, ich vzájomnú komunikáciu a ich efektívne riadenie a dohľad. Ministerstvo venuje vysokú pozornosť posudzovaniu expozície obyvateľov elektromagnetickému poľu (ďalej len „EMP“) v blízkosti základňových staníc bezdrôtových telekomunikačných sietí, rozhlasových a televíznych vysielačov a ostatných zdrojov elektromagnetického žiarenia pracujúcich vo frekvenčnom pásme 30 MHz – 18 GHz. Za týmto účelom ministerstvo v spolupráci s Výskumným ústavom spojov, n.o., pripravilo „Metodiku vyhodnocovania expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu“, ktorú zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojom Vestníku (Čiastka 38-42, 4. októbra 2019) a na svojom webovom sídle https://www.health.gov.sk/?vestnikymzsr. Cieľom tejto metodiky je špecifikovať metódy na určenie celkového expozičného pomeru vystavenia obyvateľov EMP v miestach, kde majú časovo neobmedzený prístup.

Ďalej k požiadavke uvedenej v druhom bode uvádzame, že budovanie a modernizácia elektronických komunikačných sietí je nutnou podmienkou rozvoja spoločnosti a predpokladom zvýšenia kvality života ich používateľov. Elektronické komunikačné siete sú budované buď ako káblové (optické alebo metalické) alebo ako bezdrôtové (rádiové, ktoré môžu byť fixné alebo mobilné). Všetky uvedené siete sú všeobecne komplementárne, nie substitučné. Vzájomne sa dopĺňajú v oblastiach a vo využití tam, kde je niektorá z nich vhodnejšia. Zároveň platí, že niektoré typy služieb nie je technicky možné realizovať prostredníctvom iného typu siete (napríklad mobilita služieb nemôže byť vykonaná prostredníctvom fixnej siete). K zabezpečeniu plnohodnotných služieb elektronických komunikácií je nevyhnutné budovať uvedené siete vo vzájomnej logickej a technickej kombinácii bez umelého uprednostňovania ktorejkoľvek z nich. Súčasne nie je korektné tvrdenie že siete WiFi nahrádzajú (substituujú) aktuálne vybudované pevné elektronické komunikačné siete, sú len doplnkom (komplementom) k existujúcim elektronickým komunikačným sieťam z dôvodu rozširovania a poskytovania služieb.

Záverom uvádzame, že ministerstvo plánuje v oblasti 5G šíriť osvetu a overené informácie, aby v spoločnosti nevznikal neopodstatnený strach prostredníctvom pracovnej skupiny, ktorá ponúkne priestor pre odbornú diskusiu v tejto oblasti.

Náš tip
Instagram tajne sledoval používateľov, odhalila to nová funkcia
29.7.2020

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+