MojAndroid

Nepanikár - Pomoc pri depresii či panike

N/A
Aktualizované
1.11
Aktuálna verzia
4.1 a vyššie
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Veľkosť
10 000+
Inštalácie
Zdarma
Cena

Aplikácia má päť základných modulov: depresia, úzkosť/panika, sebapoškodzovanie, myšlienky na samovraždu a kontakty na odbornú pomoc.

Modul DEPRESIA zahŕňa funkciu „ČO MI MÔŽE POMÔCŤ“, kde aplikácia ponúka typy, ktoré môžu používateľovi pomôcť pri problémoch (napr. cvičenie, meditácia, počúvanie hudby, pozeranie videí, kreslenie, riadená relaxácia), „PLÁNOVANIE AKTIVÍT“, ktorá motivuje používateľa k vytvoreniu plánu toho, čo by chcel v najbližšej dobe dokázať (splnenú aktivitu si môže používateľ označiť, kedykoľvek zmeniť prípadne zmazať) a „ČO MA POTEŠILO“, ktorá vedie k hľadaniu pozitív v prežitom dni.

Modul ÚZKOSŤ/PANIKA má za úlohu pomôcť používateľovi rýchlo prekonať pocity úzkosti alebo panickú ataku. Ponúka dva druhy „DYCHOVÝCH CVIČENÍ“. Používateľ si môže vybrať to, ktoré mu viac vyhovuje. Sprievodca dychovým cvičením je navrhnutý tak, aby pomohol k rýchlemu upokojeniu. Používateľovi sú zadávané inštrukcie sprevádzané grafickým postupom, s ktorým sa používateľ môže synchronizovať. Prvé dychové cvičenie je zamerané na hlboké dýchanie, pri ktorom sa strieda iba nádych a výdych. Druhé dychové cvičenie je zameraná na tzv. krabicové dýchanie, teda plný nádych, zadržanie dychu, plný výdych a opäť zadržanie dychu.

Ďalšou funkciou, ktorá je obsiahnutá v tomto module je „POČÍTANIE“ jednoduchých matematických rovníc, ktoré pomáha sústrediť pozornosť na inú činnosť. Používateľ, ktorý prechádza panikou, sa môže venovať matematickým výpočtom, čím svoj mozog zamestná a prestane sa venovať fyziologickým reakciám svojho tela a vďaka tomu dôjde k upokojeniu. Príklady sú náhodne generované a obsahujú jednoduché sčítavanie, odčítavanie a násobenie čísel 0 až 9. Súčasťou matematických výpočtov je i kontrola správnosti výsledkov. V poslednej časti tohto modulu nájde používateľ ďalšie typy, „ČO ROBIŤ PRI ÚZKOSTI“ (dýchať podľa aplikácie, počítajte od 100 do 0, pozrieť si obľúbený film a pod.)

Modul CHCEM SI UBLÍŽIŤ sa snaží odviesť pozornosť iným smerom. Modul opäť ponúka dve „DYCHOVÉ CVIČENIA“ a v časti „ČO MI MÔŽE POMÔCŤ“ sú k dispozícii osvedčené rady, ktorými sa môže používateľ inšpirovať (vziať si kocku ľadu alebo červenú fixku a prechádzať si po koži, kde si chcel ublížiť, preniesť svoje emócie do listu a ten potom zničiť, kričať, cvičiť alebo sa snažiť stlmiť energiu maľovaním, riadenou relaxáciou a pod.)

V module MYŠLIENKY NA SAMOVRAŽDU sú k dispozícii činnosti, ktoré by mohli pomôcť predísť myšlienkam na samovraždu alebo prinajmenšom aspoň presvedčiť používateľa o hodnote jeho života. Ide o „ZÁCHRANNÝ PLÁN“, ktorý si používateľ sám vytvorí. Aplikácia umožňuje používateľovi spísať činnosti, ktoré môže vykonávať a vytvoriť si tým bezpečné alternatívy vo svojom živote. Používateľ definuje: komu napíše, čo napíše, čo urobí alebo kam pôjde v prípade krízy. Tento plán sa spisuje v okamihu, kedy myslí racionálne, s jeho spísaním mu môžu pomôcť jeho najbližší. V tejto časti môže tiež používateľ uviesť zoznam ľudí, ktorým na ňom záleží a ktorým by svojím konaním mohol ublížiť. V ďalšej časti „DÔVODY PREČO NIE“ je uvedený zoznam vecí, aktivít a ľudí,

ktorých si používateľ váži natoľko, že by kvôli nim nemal spáchať samovraždu. V zozname sú už predpísané položky, ktorých sa používateľ môže držať, prípadne sa nimi inšpirovať a tiež môže používateľ pripísať ďalšie body, ktoré sú pre neho podstatné. I v tomto module nájde používateľ dve „DYCHOVÉ CVIČENIA“.

Pridaj svoju aplikáciu
Si slovenský developer a máš vlastnú Android aplikáciu? Zviditeľni ju v našom Android katalógu.

+