MojAndroid

Goog­le neus­tá­le zlep­šu­je svo­je ma­py a na­vi­gá­ciu pre An­droid. Ok­rem zlep­še­né­ho vy­hľa­dá­va­nia a lo­ka­li­zá­cie vo svo­jich ma­pách spo­loč­nosť uva­žu­je aj o ich off-li­ne ver­zii. Po­uží­va­teľ tak už ne­bu­de od­ká­za­ný na dá­to­vý pre­nos, čím sa tie­to ma­py sta­nú eš­te at­rak­tív­nej­ší­mi.

Uvi­dí­me, ako bu­dú rea­go­vať vý­rob­co­via na­vi­gá­cií a aké no­vin­ky pred­sta­via vo svo­jich prís­tro­joch, aby ich tr­ho­vé po­zí­cie ne­bo­li v blíz­kej bu­dúc­nos­ti oh­ro­ze­né. Už te­raz Gar­min ku­pu­je fir­mu Na­vi­gon, kto­rá sa za­me­ria­va­la na na­vi­gá­cie pre auto­mo­bi­ly a in­te­li­gen­tné te­le­fó­ny.

 

 

 

Zdroj: ITnews.sk

23.6.2011

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+