MojAndroid

Boj s autorskými právami je samozrejme myslený vo význame zápasu s ich dodržiavaním. Totiž mnohé zdroje sú verejné, aj keď v skutočnosti to neznamená, že s nimi môžete robiť čokoľvek. Postačuje teda pri použití cudzej fotografie iba odkaz na autora alebo uvedenie zdroja, odkiaľ fotografia pochádza?

Opäť zásah Európskej únie

Napriek tomu, že máme celkom detailnú úpravu autorských vecí aj my, stále je to oblasť, kde sa v celkom širokom meradle angažuje aj Únia a to najmä cez Smernicu 2001/29/ES, ktorá sa práve autorských práv týka, osobitne však ich uplatňovaním v informačnej spoločnosti. Sú v nej obsiahnuté odpovede na otázky všeobecné, no riešenia konkrétne, ako je napríklad aj využívanie fotografií z iných zdrojov už vyžadujú presnejší výklad. Ak napríklad v redakcii pripravujeme článok o téme a chceme využiť fotografiu alebo iný autorský výtvor, už je tu hneď nastolená otázka, ako to najlepšie urobiť. Odpoveď je však vcelku jednoduchá, mal by existovať súhlas autora na jej použitie. Samotný odkaz na autora alebo odkaz na zdroj však nestačí. To platí pre prípad, že sa kopíruje napríklad fotografia z jej pôvodne uverejneného zdroja, teda typicky z inej web stránky. A pravidlo platí aj pre súkromné využitie.

Je vcelku nový prípad, ktorým práve Európsky súd vyslovil jasné pravidlo, pokiaľ ide o fotografie získané z cudzej web stránky a ich vloženie na tú moju. Toto pravidlo bolo sformulované nasledovne: „Na rozdiel od hypertextových odkazov, ktoré prispievajú k riadnemu fungovaniu internetu, umiestnenie diela bez súhlasu nositeľa autorského práva na internetovej stránke, ktoré bolo pôvodne sprístupnené so súhlasom nositeľa autorského práva na inej internetovej stránke, neprispieva v rovnakej miere k dosiahnutiu tohto cieľa.“ To teda presne vyjadruje podmienku získania súhlasu autora fotografie aj pre prípad, že tento už ju uverejnil na jednej web stránke a ja fotografiu vložím na ďalšiu, napríklad firemnú alebo súkromnú. Fakt, že už bola fotka zverejnená neznamená, že jej autor súhlasí s jej šírením na iné zdroje. Vždy teda je vhodné, ak je to možné, získavať súhlas. V dnešnej elektronickej dobe postačuje aj súhlas cez e-mail. Mnohé zdroje sú totiž zahraničné, najmä pri predstavovaní nových modelov sa zahraniční novinári dostávajú k informáciám a fotkám pred nami.

Hypertextový odkaz s výnimkou

Existuje však možnosť, že na samotné dielo odkážem nie tým, že ho skopírujem na vlastný web, ale použijem iba hypertextový odkaz, ktorý však smeruje na inú stránku, kde sa dané autorské dielo nachádza a je zverejnené. Tu už situácia iná a k tomu platí, že za týchto podmienok je potrebné konštatovať, že ak všetci užívatelia inej stránky, ktorým boli dotknuté diela sprostredkované prostredníctvom hypertextového odkazu, mohli mať prístup k týmto dielam na stránke, na ktorej došlo k prvotnému prenosu diela, a to bez zásahu prevádzkovateľa tejto inej stránky, treba užívateľov stránky spravovanej týmto správcom považovať za potenciálnych adresátov prvotného prenosu, a teda za súčasť verejnosti, ktorú nositelia autorského práva brali do úvahy pri udelení súhlasu s prvotným prenosom (zdroj tohto výroku).

Inak vyjadrené to znamená, že ak autor uverejní svoje dielo na svojej alebo cudzej web stránke s vlastným súhlasom, potom keď na svoju web stránku vložím odkaz na takto už zverejnený zdroj, nie je nutné k tomu získať súhlas autora. Je to z dôvodu, že odkaz vždy smeruje na pôvodný zdroj, teda na miesto, kde už autor zverejnenie odsúhlasil, a to voči okruhu návštevníkov, ktoré daná stránka má.

Je preto dobré pri používaní fotografií na tieto pravidlá pamätať. S kradnutím fotiek bojuje inak aj Google, zatiaľ tým, že zrušil možnosť cez vyhľadávač fotku priamo stiahnuť cez odkaz pri nej. Tak uvidíme, kde sa nakoniec dostaneme pri snahe všetko a všetkých ochrániť. Je totiž veľká kategória autorov, ktorí za šírenie ich diel nechcú nič, nevyžadujú ani súhlas. Postačuje im ich vlastné logo alebo znak vložený vo fotografii. Aj to je pre nich dôležitá reklama, ktorá priláka ľudí na stránku. Veď o to pri internetových sieťach predsa ide. Prepojenie a sieťovanie.

30.9.2018

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+