MojAndroid

Už týždeň platí v celej Európskej únii nový Colný kódex, ktorý prináša niekoľko zmien v oblasti nakupovania a platenia cla pri tovare, pochádzajúceho z krajiny mimo EÚ. Okrem toho sa však zaviedla aj dočasná výnimka na podávanie colného vyhlásenia, ktorá má uľahčiť papierovanie, nie však oslobodiť príjemcu zásielky od platieb cla a DPH.

Najčastejším cieľom, kam smerujú naše virtuálne návštevy sú podľa štatistiky krajiny ako USA, Čína a prekvapivo aj Turecko. Tovar následne putuje klasickou poštou a doručuje ho Slovenská pošta alebo kuriér. Práve doručovanie klasickou poštou bude mať dočasnú výnimku, ktorú si ešte predstavíme. Začnime však cenovými limity pre účely platenia DPH a cla. Totiž, okrem cla sa uhrádza podľa hodnoty tovaru aj daň (daň z pridanej hodnoty).

Hlavná podstata, ktorá je novým colným kódexom definovaná určuje, že aj tovar, ktorý si objedná fyzická osoba sa bude považovať za obchodný tovar. Napriek tomu, že neslúži na ďalší predaj a doteraz bol považovaný práve za neobchodný. Navyše, celková hodnota zásielky, z ktorej sa budú všetky platby vypočítavať bude vyššia, nakoľko okrem hodnoty samotného tovaru sa bude od mája do základu na výpočet platieb brať do úvahy tiež poštovné, ktoré bolo zaplatené predajcovi napríklad v USA za dodanie tovaru (doteraz tu nebol jednotný postup a colné úrady poštovné často krát nebrali do úvahy). Úplne bez platby cla a DPH ostáva tovar do 22 EUR.

Pri tovare nad 22 EUR, avšak do hodnoty 150 EUR budú zásielky oslobodené od cla, avšak nie od DPH. Nad 150 EUR sa už uhrádza aj clo a tiež DPH.

Podstatná zmena je spojená s formalitami, teda so samotným daňovým konaním. Ak totiž vznikne colná a daňová povinnosť na dovoze tovaru, pri hodnote balíka nad 150 EUR čaká príjemcu colné konanie a bude musieť predložiť colné vyhlásenie. Okrem tejto povinnosti bude colný úrad prostredníctvom iných štátnych orgánov skúmať, či tovar, ktorý ste si objednali je možné do colného režimu prepustiť, teda inak vyjadrené, bude sa skúmať, či daný tovar nie je zakázaný, nebezpečný, prípadne či nie je napodobeninou. Pre tieto účely sa bude získavať vyjadrenie najmä Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Ak bude predmetom dovozu tovar, ktorého hodnota neprevýši sumu 150 EUR, bude zachovaný nasledovný postup. V prípade, že s tovarom príde aj doklad o jeho kúpe (objednávka alebo faktúra), kde uvidí colný orgán jeho hodnotu, bude prepustený do voľného obehu bez omeškania. V praxi to znamená, že adresát dostane svoju zásielku hneď, bez nutnosti podávať colné vyhlásenie a nebude ani na takéto konanie vyzývaný. Spolu so zásielkou však dostane jej adresát aj rozhodnutie o výške platby (uhrádza sa do 150 EUR iba DPH), teda jeho radosť z novej zásielky, na ktorú čakal niekoľko týždňov hneď colný úrad vylepší. Ak so zásielkou nebude spojený žiadny doklad, z ktorého by colný úrad vedel určiť hodnotu, balík sa zadrží a bude sa postupovať ako v prípade zásielok nad 150 EUR.

Dočasne sa zavádza zároveň výnimka na tovar, ktorý bude cestovať na Slovensko poštovým kuriérom (Slovenská pošta) a jeho hodnota bude do 1 000 EUR. V takomto prípade nebude nutné podávať colné vyhlásenie a absolvovať colné konanie. Balík pošta doručí, no už aj s určením colných platieb, prípadne s ich oslobodením (toto je závislé od sadzobníka a druhu tovaru a jeho hodnoty). Tento postup platí iba pre zásielky cez poštu (nie kuriéra), pričom zásielka musí obsahovať doklad o kúpe (objednávku alebo faktúru) a nesmie sa jednať o tovar, ktorý podlieha zákazom alebo obmedzeniam.

Ak sa rozhodne kupujúci tovar vrátiť predajcovi a teda požiadať zároveň okrem vrátenia kúpnej ceny aj o vrátenie už zaplatených colných a prípadne daňových platieb, bude musieť absolvovať tiež colné konanie a podať colné vyhlásenie na vývoze tovaru. Inak sa k uhradenému clu a DPH späť nedostane.

Nový colný kódex ešte viac povzbudí najmä čínskych výrobcov, aby si budovali svoje sklady v niektorej z krajín v EÚ, prípadne aspoň tovar v spolupráci s niektorým skladom zasielali zákazníkom priamo v rámci Únie. Treba povedať, že viacerí sa touto cestou už vydali a bolo by zaujímave štatisticky vidieť, aký to malo dopad na ich tržby a správanie kupujúcich z Európskej únie.

8.5.2016

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+