MojAndroid

V druhom pokračovaní nášho pohľadu na správny postup spotrebiteľa pri odstupovaní od zmluvy si definujeme, akou formou sa od zmluvy odstupuje, do koľko dní mi musí predajca vrátiť uhradenú sumu za telefón a kedy a akým spôsobom musím na druhej strane zaslať zakúpený telefón ako spotrebiteľ späť predajcovi.

Forma odstúpenia od zmluvy

Väčšina prípadov odstúpenia od zmluvy sa realizuje v podobe písomného odstúpenia. Už v prvej časti nášho článku sme poskytli formulár, ktorý môžete na tento účel kedykoľvek použiť. Avšak nie je to povinnosť a odstúpenie od zmluvy si môže každý kupujúci vypracovať sám. Dokonca, zákon definuje pre prípad, že bola kúpna zmluva uzatvorené ústne, možnosť odstúpenia od zmluvy akýmkoľvek spôsobom, ktorý bude jednoznačne prejavovať vôľu spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy (napr. aj vo forme e-mailu).

Pre zachovanie 14-dňovej lehoty na odstúpenie je dôležité poznamenať, že sa musí odstúpenie od zmluvy odoslať predajcovi najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Nie je teda prekážkou, ak mu odstúpenie príde až po uplynutí tejto lehoty, a to z dôvodu, že pošta bude odstúpenie doručovať niekoľko dní. Ak sa však nedarí zásielku doručiť predávajúcemu a to z dôvodov, ktoré definuje pre tento účel zákon o poštových službách, považuje sa za deň doručenia práve ten deň, kedy bolo odstúpenie odoslané na poštovú prepravu, aj keď nebolo doručené.

Odstúpenie od zmluvy sa zasiela na tú adresu predávajúceho, ktorá bola kupujúcemu spotrebiteľovi oznámená pri predaji tovaru, a ktorá je teda sídlom alebo miestom podnikania predávajúceho, alebo prípadne osoby, v mene ktorej predávajúci koná. Štandardne je to subjekt, ktorý je uvedený na objednávke alebo faktúre. Nie je totiž nezvyklé, že sa Vám tovar doručuje napríklad z adresy skladu, ale skutočné sídlo predávajúceho, ako osoby s ktorou ste v právnom vzťahu je odlišné od tejto adresy. Čiže zaslanie odstúpenia na dresu z ktorej mobilný telefón doniesol kuriér by mohlo byť chybou. Nezabúdajte totiž na to, že v prípade akéhokoľvek sporu, je dôkazné bremeno ohľadne správnosti uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy na pleciach spotrebiteľa.

Povinnosti predávajúceho po odstúpení od zmluvy

Základná povinnosť, ktorú predajca má je spojená s vrátením kúpnej ceny a všetkých súvisiacich nákladov, ktoré pri objednaní mobilného telefónu spotrebiteľa vynaložil. Predávajúci tak musí urobiť do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Vrátenie kúpnej ceny je na prvom mieste a nasleduje povinnosť predávajúceho vrátiť aj  náklady na dopravu, ktoré boli vynaložené pri objednaní tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu. Tu však platia nasledovné výnimky.

Prvá výnimka je spojená s doručením tovaru, ktorý si kupujúci pôvodne objednal. V prípade, že si spotrebiteľ nechá doručiť telefón kuriérom od predajcu, ktoré stojí 5 EUR a predajca ponúka aj druhé lacnejšie doručenie Slovenskou poštou za 3 EUR, potom nemá spotrebiteľ nárok na vrátenie sumy, ktorá predstavuje rozdiel medzi najlacnejším bežným doručením a kupujúcim zvoleným drahším doručením. Spotrebiteľ teda dostane späť vrátenú sumu 3 EUR, aj napriek tomu, že jeho náklady, ktoré uhradil boli vo výške 5 EUR.

Druhá výnimka je spojená so zaslaním telefónu späť predajcovi, náklady s tým spojené hradí kupujúci. Môže nastať situácia, že ich predávajúci preplatí, ak s tým súhlasí alebo musí preplatiť, ak nepoučil spotrebiteľa pri uzatvorení zmluvy o tom, kto a v akom rozsahu bude znášať tieto náklady pri odstúpení od zmluvy.

Predávajúci však môže pozdržať vrátenie tovaru a teda nedodržať lehotu uvedenú zákonom v tom prípade, ak nemá ešte späť doručený zakúpený telefón. To neplatí, ak si tovar vyzdvihne predávajúci osobne alebo prostredníctvom inej poverenej osoby.

Povinnosť kupujúceho zaslať späť tovar

Spotrebiteľ má povinnosť v lehote 14 dní zaslať tovar (zakúpený mobilný telefón) späť predajcovi alebo osobe, ktorá je predajcom určená na prevzatie tovaru. Táto lehota sa počíta odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak však predávajúci má určené, že si tovar vyzdvihne osobne, lehota sa neuplatňuje. Opäť, pri posudzovaní zachovania lehoty platí, že musí v posledný deň byť tovar odoslaný na poštovú prepravu.

Dôležité je uviesť, že zákon vymedzuje, aké opotrebenie môže zasielaný výrobok mať, pričom spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Navyše, spotrebiteľ nikdy nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, teda ak predávajúci neinformuje spotrebiteľa o týchto právach ešte pred tým, ako je zmluva na nákup mobilného telefónu uzatvorená.

Ak sa stretnete s tým, že predávajúci vyžaduje zaslanie telefónu späť zabalený v pôvodných fóliách, inak vrátenie neuzná, je takýto postup nesprávny. To platí o to viac, že odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon, na ktorý nepotrebujete súhlas predávajúceho. V prípade pochybností je tu vždy orgán dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia a v prípade nutnosti alebo v prípade, ak predávajúci neplní svoje povinnosti ani po zásahu inšpekcie, nasleduje súdne konanie. Tie sa začínajú v prípade spotrebiteľov v ostatných rokoch stupňovať.

24.1.2016

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+