Elektromobil Roka 2023 powered by ČSOB Leasing: Piaty ročník veľkej ankety je tu!