Elektromobil Roka 2022 powered by ČSOB Leasing: Vyberte najlepšie elektromobily a vyhrajte!