MojAndroid

Za ostatný rok sme zaznamenali celkom enormný nárast predaja a používania modelov na lietanie, ktoré sa označujú ako drony, multikoptéry alebo kvadrokoptéry. Doteraz bolo lietanie s modelmi skôr športom a vášňou pre modelárov, no príchodom dronov sa stáva lietanie s modelmi okrem športu aj zábavou. Ak doma parkujete dron, ktorý má navyše kameru a GPS, dajú sa s jeho pomocou robiť skutočne zaujímavé snímky a videá. Mnohé podujatia dnes využívajú práve drony na vyhotovenie prezentačných videí, ktoré by bez ich pomoci boli ťažko predstaviteľné. A výsledok vyzerá v mnohých prípadoch skvele.

Náš tip
RECENZIA | 3DR Iris+ | Plnokrvný dron

Je tu však niekto, kto si povedal, že každá zábava predsa musí mať svoje pravidlá a tak ich vytvoril. Tým regulátorom je Dopravný úrad. Regulácia lietania s dronmi a vlastne všetkými modelmi lietadiel sa v zásade delí na dve kategórie, do ktorých spadajú všetky, pre väčšinu ľudí zaujímavé modely, a to podľa svojej hmotnosti. Prvou kategóriou sú lietadlá- hračky, ktoré predstavujú a združujú modely lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou alebo rovnou ako 0,5 kg, pričom zároveň musí ísť o hračku (za hračku máme považovať taký model, ktorý bol navrhnutý výlučne alebo čiastočne na hranie dieťaťa do veku 14 rokov).

Iris+_dron_test-10

Medzi najčastejšie predávané lietadlá – hračky by sme mohli zaradiť malé kvadrokoptéry, bývajú skutočne malé a väčšinou sa zmestia do dlane jednej ruky. Ich hmotnosť sa pohybuje na úrovni niekoľko gramov a spadajú presne do prvej regulovanej kategórie. Ak takýto model máte, tak Dopravný úrad určuje pre jeho let nasledovné podmienky:

Let s lietadlom- hračkou do 0,5 kg vrátane, možno vykonať:

 • vo vzdialenosti nie väčšej ako 300 m od osoby, ktorá ovláda lietadlo- hračku,
 • vo výške nie väčšej ako 30 m (100 ft) nad úrovňou zeme,
 • vo vzdialenosti menšej ako 2 NM (3,7 km) od referenčného bodu neriadeného letiska (ARP), len na základe koordinácie letu s prevádzkovateľom daného letiska,
 • mimo iných plôch, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu z danej plochy je koordinované s prevádzkovateľom danej plochy,
 • v oblastiach s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky len so súhlasom orgánu ochrany prírody,
 • v minimálnej horizontálnej vzdialenosti rovnej dvojnásobku výšky letu od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá ovláda alebo vypúšťa lietadlo- hračku a určeného obslužného personálu počas vzletu a pristátia,
 • tak, aby neboli prelietavané oblasti urbanistických koncentrácií, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia.

Najmä posledná podmienka určená na let aj tých najmenších modelov býva často porušovaná, pretože lety bývajú práve na športových a kultúrnych akciách, kde zaznamenávajú priebeh akcie, robia z nej zaujímavé snímky alebo sú iba príjemným spestrením pre divákov.

Iris+_dron_test-7

Prejdime si ešte druhú kategóriu, kde spadajú modely lietadiel, ktorých vzletová hmotnosť je nižšia ako 20 kg a zároveň nie sú v prvej skupine, teda nepatri medzi lietadlá- hračky. Máme teda skupinu dronov, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 0,51 kg až do 19,99 kg. Keď už existuje regulácia aj tých najmenších modelov, je iba logické, že Dopravný úrad si nenechal ujsť príležitosť a určil podmienky rovnako pre tie najväčšie a najťažšie drony. Pozrel som sa na väčšinu slovenských e-shopov a nenatrafil som na model dronu, ktorý by mal viac ako 20 kg. Nad touto hranicou sa pohybujú už modely lietadiel používané na športové alebo rekreačné modelárstvo.

Let s modelom lietadla do 20 kg, ktorý ale nie je lietadlom- hračkou, možno vykonať:

 • za meteorologických podmienok na let za viditeľnosti v neriadenom vzdušnom priestore triedy G od zeme vo výške nie väčšej ako 120 m (400 ft) nad úrovňou zeme vo vzdialenosti nie väčšej ako 1 000 m od osoby, ktorá ovláda model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 20 kg a ktorý nie je lietadlom- hračkou,
 • mimo určených horizontálnych a vertikálnych hraníc zakázaného, aktivovaného obmedzeného, prechodne vyčleneného a prechodne rezervovaného vzdušného priestoru,
 • v oblasti s faunou citlivou na hluk z leteckej prevádzky len so súhlasom orgánu ochrany prírody,
 • vo vzdialenosti a výške väčšej ako 50 m (150 ft) od akejkoľvek osoby, stavby, plavidla alebo vozidla s výnimkou minimálnej bezpečnej vzdialenosti od osoby, ktorá́ ovláda model lietadla s maximálnou vzletovou hmotnosťou nižšou ako 20 kg, a určeného obslužného personálu počas vzletu a pristátia,
 • tak, aby neboli prelietavané husto osídlené oblasti miest, obcí, zón alebo urbanistických koncentrácií, zhromaždiská ľudí na voľnom priestranstve, stavby, ochranné pásma alebo územia,
 • mimo okrsku neriadeného letiska; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu v okrsku daného letiska je koordinované s prevádzkovateľom daného letiska,
 • mimo iných plôch, ako je letisko, ktoré sa používajú na vzlety a pristátia lietadiel iba dočasne alebo príležitostne alebo na vzlety a pristátia lietajúcich športových zariadení; to neplatí v prípade, ak vykonanie letu z danej plochy je koordinované s prevádzkovateľom danej plochy.

dron2

Väčšina majiteľov dronov, nech už sú tieto modely akejkoľvek veľkosti a hmotnosti sa zrejme týmito pravidlami trápiť nebude a ani sa ich nebudú učiť naspamäť. Situácia a aj prísnejšia regulácia a najmä kontrola sa zmení v okamihu, ak nastane vážny incident a dron by niekoho zranil alebo nasnímal zakázanú oblasť. Do tohto momentu tu síce reguláciu máme, avšak predstavitelia Dopravného úradu rozhodne nechodia po ulici a nevyhľadávajú podujatia, aby kontrolovali každý lietajúci dron. Potešujúce však je, že Dopravný úrad nechal mimo akejkoľvek regulácie šarkany. Ak ich teda idete s deťmi na lúku púšťať, môžete to robiť slobodne a kde chcete, aspoň zatiaľ.

17.4.2016

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+